Label: interaction

  • Nomomo ontwikkelde een iPad app voor de Rabobank

    Samen met Appcentric heeft NoMoMo een iPad app voor de Rabobank ontwikkeld, genaamd IN2030 (“De toekomst begint nu!”). die gelaunched werd tijdens een IN2030 bijeenkomst voor topmensen uit het bedrijfsleven. Een serious game waarin de Rabobank zijn strategisch economen een aantal scenario’s heeft laten “voorspellen”. Middels een game kunnen spelers anticiperen op specifieke Breaking events…

    Continue reading