donnomomo

Li-E

In opdracht van communicatiebureau Zuurstof heeft NoMoreMondays weer een KidsLoveCards project mogen ontwikkelen.

Daarmee gaan weer 15.000 kinderen in aanraking komen met het avontuurlijk leren;middels een (mee)belevenis volgen klassen een reiziger in diens avontuur. Gedurende een periode van  5 weken maken zij de verbaing, verondering, fouten , meningen en soms zelfs openbaringen van het karakter mee. Het karakter stuurt échte gepersonaliseerde ansichtkaarten naar de klas met de belevenissen.

Door het scannen van de QR code op een kaart kunnen ze online nog meer te weten komen. Dat doen ze door video’s, quizzen, beeldverhalen en interactieve VR zoekplaten te bekijken en te spelen.
Samen met klassikale en individuele opdrachten vormt dit pakket een compleet verhaal dat bijdraagt aan een aantal kern- en leerdoelen die in het leerplankader van SLO voorkomen.

Het unieke aan dit systeem is dat er weer echte analoog materiaal in de klas aanwezig is en dat er een digitale link gelegd is naar de nieuwe digitale middelen.

In totaal zijn er tot aan 2017 al 23.000 kinderen in aanraking gekomen met dit speelse leer platform dat door Don Blaauw van studio No More Mondays ontwikkeld is en uitgevoerd wordt.

Liftinstituut | Twee lespakketten in de startblokken

 

Op de NOT 2017 lanceerde Liftinstituut de twee lespakketten voor techniek in het basisonderwijs. Communicatie en Media bureau Zuurstof heeft studio No More Mondays gevraagd om die te ontwikkelen en vorm te geven. Samen met bureau Hoeven zijn wij aan de slag gegaan om een leuk educatief en pakkend pakket te ontwerpen. A.d.h.v. het eigen online digital storytelling platform Kids Love Cards kunnen de leerlingen in zowel de onderbouw als de middenbouw middels ansichtkaarten in de klas een aantal karakters volgens die een avontuur meemaken.

Via de QR code op de kaarten kunnen de leerlingen het verhaal verrijkt krijgen op het digibord of tablet. Daar zijn beeldververhalen, knutsel opdrachten, filmpjes, quizzen,VR games etc te vinden om nog meer in het verhaal gezogen te worden en techniek op een storytelling manier aan te kunnen bieden. De boodschap over veiligheid wordt tevens zijdelings ter sprake gebracht.

Lift-instituut

De manier om spannende verhalen en belevenissen te gebruiken om educatieve en/of culturele informatie te laten borgen bij de leerlingen is volgens Don Blaauw van No More Mondays de ideale methode. Samen met didacticus bureau Hoeven zijn teven de klassikale of individuele opdrachten goed vertegenwoordigd. Door leerdoelen (en tussenleerdoelen) aan te halen bij de lessen, draagt Kids Love Cards ook bij aan SLO kerndoelen en bijv. CITO

Avontuurlijk Lessenpakket in ontwikkeling voor het Liftinsituut

Fase 1 (het onderzoek) is gepresenteerd. Hopelijk snel aan de gang met fase 2; de productie, om een mooi product op tijd af te kunnen leveren.
I.s.m.het Kids Love Cards systeem gaan we voor de onderbouw en de bovenbouw een spannend avontuur aanbieden, dat zich ten eerste richt op techniek en dat veiligheid bij roltrappen en liften als bonus laat bijblijven bij de kinderen.

2016-04-14 11.06.14

 

2016-05-20 12.04.19

 

 

Met een groep specialisten op het gebied van didactiek, storytelling, onderzoek, vormgeving en techniek brengen we een lespakket dat gericht is op de randstad, maar zeker bruikbaar en leuk is voor andere lift- en roltrap-schaarse gebieden.

Door de informatie en de lessen verhalend te brengen, beklijft de boodschap beter en wordt er nu zowel klassikaal als individueel, op analoog én digitaal gebied informatie gebracht. Dat gebeurt op een manier dat dichtbij het referentiekader ligt van de kinderen. (digibord,mobiel, ipad, online en 21st century skills).

We hebben er zin in om voor Liftinstituut educatief deze nieuwe weg in te slaan, daar waar we ons hart al jaren geleden hebben toe doen leiden.
U hoort nog van ons.. snel 🙂

Don en de crew.