Avontuurlijk Lessenpakket in ontwikkeling voor het Liftinsituut

Fase 1 (het onderzoek) is gepresenteerd. Hopelijk snel aan de gang met fase 2; de productie, om een mooi product op tijd af te kunnen leveren.
I.s.m.het Kids Love Cards systeem gaan we voor de onderbouw en de bovenbouw een spannend avontuur aanbieden, dat zich ten eerste richt op techniek en dat veiligheid bij roltrappen en liften als bonus laat bijblijven bij de kinderen.

2016-04-14 11.06.14

 

2016-05-20 12.04.19

 

 

Met een groep specialisten op het gebied van didactiek, storytelling, onderzoek, vormgeving en techniek brengen we een lespakket dat gericht is op de randstad, maar zeker bruikbaar en leuk is voor andere lift- en roltrap-schaarse gebieden.

Door de informatie en de lessen verhalend te brengen, beklijft de boodschap beter en wordt er nu zowel klassikaal als individueel, op analoog én digitaal gebied informatie gebracht. Dat gebeurt op een manier dat dichtbij het referentiekader ligt van de kinderen. (digibord,mobiel, ipad, online en 21st century skills).

We hebben er zin in om voor Liftinstituut educatief deze nieuwe weg in te slaan, daar waar we ons hart al jaren geleden hebben toe doen leiden.
U hoort nog van ons.. snel 🙂

Don en de crew.

 

Animatie Digitale Culturele Ladenkast klaar.

Mij werd gevraagd om een info animatie te maken bij de website die No More Mondays in opdracht van Bureau Babel heeft ontwikkeld. Samen met technische partije Fra-pant en YellenYonkers is er een mooie tool ontwikkeld waar scholen meer inzicht krijgen in hun eigen culturele afname bij verschillende partijen.

Meer over de digitale ladenkast zie je hier:

..en anders hier natuurlijk:

Website Bureau Babel

Rotterdam Phylharmonisch Orkest en Mozart

OWolfgangok het RPHO nam het avontuur af over Wolfgang en Mozart. Een voorbereidend avontuur in de vorm van echte ansichtkaarten waar Wolfgang Mozart als 10-jarig jongetje gevolgd word in zijn reis-avontuur naar het Amsterdamse, waar hij een concert gaat geven voor de jonge Stadhouder Willem.

Een unieke combinatie van tactiel drukwerk en de flexibele wereld van het internet zorgde ervoor dat de groepen 5 en 6 in en rondom Rotterdam in het verhaal gezogen werden al voordat zij het concert gingen meemaken. Ze volgden het leven en kwamen langs dezelfde plaatsen, dachten het zelfde en leefde mee met de jonge componist. Samen met de door het Koninklijk Concertgebouw ontwikkelde lessenpakket, vormde dit avontuur een mooie introductie van een even mooi concert door het RPHO gespeeld.

 

Gepersonaliseerde kaarten werden naar de individuele groepen gestuurd; een eigen adres en een eigen uniek online blog dat op een digibord of op een tablet te volgen was. Een nieuwe kaart dat in de meegeleverde brievenbus in de klas klaargezet werd, betekende meteen ook de blog aangevuld werd met een nieuw onderdeel van het avontuur; In een online deel van een kaart was de mogelijkheid om meer context en informatie te bieden in verschillende vormen. Van online video, afbeeldingen tot aan inmiddels 360˚ beelden en quizen.

Bij dit project echter heeft het Koninklijk Concert gebouw haar eigen zonet ontwikkelde lessenpakket willen koppelen aan deze leuke aanjager. Het was een verrijking boven het bestaande aanbod, zoal Koninklijk concertgebouw al aangaf. Het Phylharmonisch Orkest nam het project 1 op 1 over. Zo ook de kaarten en avonturen.

Met een kleine snelle ingreep konden eenvoudig een aantal onderdelen omgeschreven worden naar het orkest in Rotterdam.
Al me al een succesvol project met erg leuke en positieve evaluatie rapporten van leerkrachten.

 

mozartRPHO_Page04A mozartRPHO_Page04B

Taalwezens en “De Poets van Bosch”

In nauwe samenwerking met de Muzerije in Den Bosch werkt NoMoreMondays aan offline en online avontuur met het KidsLoveCards platform. Dit avontuur dienst als verrijkende theoretisch deel bij een aantal “Taalwezens” workshops waarbij basisschool-leerlingen uit groepen 5-6-7-8 leren etsen of digitaal tekenenen adhv de kunst en het leven van Jeroen Bosch. Teven zal er een kaartspel gespeeld kunnen worden waarbij kaartjes met woorden aan elkaar gelegd kunnen worden om zodoende nieuwe namen voor duivelse monsters en wezens te maken. Dit alles om inspiratie op te doen.

taalwezens spel v1

 

Dientje01De Poets van Bosch volgt een schoonmaakster van de familie van Aken (de eigenlijke achternaam van Jheronimus Bosch) waarbij ze een boekje opendoet vanuit haar oogpunt en het leven uit die tijd beschrijft.

 

Met humor en persoonlijke feitjes leert zij de leerlingen via ansichtkaarten en een uniek bijbehorend digibord-blog systeem over het leven van JB en de stad. M.b.v afbeeldingen, video’s, verhalen en quiz-jes wordt op een innovatieve manier (referentiekader van de leerlingen) ingespeeld op het inspirerende leven van Jheronimus Bosch.

kaart-test

 

Voor meer informatie over de Poets en Taalwezens, bezoek de site “Taalwezens”.Of neem contact op met don@kidslovecards.nl over de werking en toepassing van dit platform.

 

Sweet ’16

Happy Sweet ’16

This is the first Monday of the year and as a tradition, I try to make my mark on this first NoMoMonday of the year.

So after googling “fun facts on Mondays” it seems every site uses the same facts for years now and the only thing I could think of using them would be in my own drawing style .
(see image above) The only image I liked was the the one on the right; A sign that makes fun of the people stuck in traffic on a Monday morning. That said, I think I will NEVER refer to google results again and shall be more creative, as I can be. 🙂

Sweet 15

Of course last year in october 8th, my company made its 5th year of existance and in the netherlands that means you’ve got the right to exist. So thank you for that, dear clients.

In 2015 NoMoMo (I use this one more than the long version of “NoMoreMondays”) had some fun clients to work with (again). Among them were the nice people of the LEGO Group in Denmark, where I was helping them to facilitate on new secret installations and games that are going to be used in the LEGO House in Billund, which will hopefully be opened next year.We keep you posted.

At Blink Educatie I was asked to design Logo’s for their new digital Learning Methods in Primary, Middle and High schools. I also was asked to consult the designers ant Blink on their rebranding en redesign of all the Blink sites. It was great fun to work with this very talented  publisher-group of digital educational learning methods where the slogan is “Feeling is Remembering”, where fun in the classroom is an important element in all lessons.

allegames-snapshotNoMoMo is proud to design and produce a set of games (together with studio Kloek) within a continues learning method Traveling in Time where history of the region of Tiel and Gelderland is presented for digital board classrooms. Have a look!

 

donnie-wijst

alexandra-wijst

 

 

KLC-logo
After five years, my own passion project finally has been finished enough to be presented to the public.

The website itself is still under the radar, but this unique postcard adventure tool with accompanying cool blog-system had been used in various cultural projects already which will open for the public as from january.

This year will be a really sweet ’16 for this platform as the universal adventure platform where the travelers will be interchangeable and custom travelers can be used for template adventures.

Keep coming back to us or KidsLoveCards to stay informed.

Even this..

I even went on Fiverr this year and tr_0011_PLAYFULNESSied my luck on a few gigs, offering a brand new animation for 5 dollars and also a new tagline for my company. The one I had “Bringing back the FUN into function” seemed a little far fetched after all and didn’t add that playfulness I had in mind.

So I had a copywriter think up a tagline and more for me. This is what he came up with…

“Headline:
“End the Monday blahs once and for all, and discover the creative new games and apps specially designed to be engaging AND fun!”
Tagline:
“We turn Mondays into fun days!”

Well.. This tag(gy) line pops up al ot online and it seems this guy was merely googling for funny sentences around he words “monday” and “fun”. So much for re-hiring him..

The animation I ordere however was a real treat and the guy that made it was very helpful in turning his aftereffect template into a more custom animation. 🙂

This little gem might be useful in the coming youtube movies which will me found in the blogs of Kids Love Cards.
Thanks, man!

 

 

Sweet ’16

So here it is, sweet ’16 en it will be a great year of course. I hope all of you may get what they wish for (or worked hard for). If you’re in the neigbourhood, make sure to stop by in Den Bosch. It’s a special year in the city, you know.

The Birthcity of Jheronimus Bosch where I live, has lots of festivities planned this year to celebrate the 500 year of Jheronimus Bosch.

Click here for a nice video

Take care and be crrrrreative all year long. Maybe we’ll even work together on some pretty cool projects.
Remember to stay Playful and you will live long.. (I promise)

sweet16

 

 

Digitale Culturele Ladekast in gebruik

Deze week nemen tien Bossche basisscholen die werken met de Culturele Ladekast de digitale ’tool’ in gebruik!
Via de online functionaliteit krijgen scholen steeds meer zicht op hun doorlopende leerlijn cultuureducatie; beeldende vorming, muziek, dans, erfgoed, enz. In het programma voeren ze hun eigen lessen, activiteiten én externe projecten in die gekoppeld zijn aan de culturele competenties.

screenvermogens nwe-activiteit

 

Reizen in de Tijd Genomineerd!

alexandra-wijst

Finalisten nieuwe Museumeducatie Prijs bekend! @boijmans @Flipjemuseum @krollermuller #musea #cultuur #onderwijs http://www.museumvereniging.nl/projecten/MuseumeducatiePrijs2015.aspx

Het project waar NoMoMo samen met Studio Kloek de games heeft ontwikkeld en vormgegeven:

Flipje- en Streekmuseum Tiel, Tiel

Reizen in de tijd

Reizen in de tijd is een digitale leerlijn van cultuur- en erfgoedonderwijs die het culturele aanbod in de omgeving van de school met het onderwijs verbindt. Mooi daarin is dat de culturele identiteit van de leerlingen en nadenken over verzamelen de basis vormen van thema’s binnen Reizen in de tijd. Doordat er meerdere scholen en cultuur- en erfgoedaanbieders bij betrokken zijn krijgen leerlingen een rijk aanbod met een inhoudelijke samenhang. Het Flipje en Streekmuseum Tiel heeft samen met Gelders Erfgoed en de schoolbesturen Fluvium en Logos het initiatief genomen voor de vernieuwing van deze leerlijn en werkt hierbij samen met tal van partners.

Praktische informatie

Prijsuitreiking Museumeducatie Prijs en internationale prijs Hands On! Children in Museums (uitsluitend toegang op uitnodiging)
woensdag 14 oktober 2015
18:00-22:00 uur
KIT Tropenmuseum, Mauritskade 63 Amsterdam

donnie-wijst